Chào mừng đến với Website Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục
Thứ tư, 18/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 2675

Giới thiệu trường Bồi dưỡng Giáo dục

I. GIỚI THIỆU:

Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận 1 được thành lập từ 1998 (theo quyết định số 54/QÐUB ngày 17/02/1998 của UBND quận 1).

Địa chỉ : số 12-14 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, HCM.

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

      Theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường ban hành kèm theo quyết định số 2315/QÐ ngày 07/09/1991 của Bộ trưởng Bộ GD và ÐT, trường có chức năng nhiệm vụ:

1. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên các cấp học, ngành học, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục bổ túc, hướng nghiệp dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp.v.v… ( kể cả quốc lập, dân lập tư thục) theo kế hoạch của Sở Giáo dục – đào tạo Thành phố, UBND Quận và sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – đào tạo Quận.

2. Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục, cụ thể là:

a. Tổ chức nghiên cứu, tổng kết và quản lý các sáng kiến kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề.

b. Phổ biến, triển khai những sáng kiến, kinh nghiệm giúp giáo viên tham gia nghiên cứu, học tập và vận dụng trong giảng dạy và học tập.

3.  Tham gia thanh tra, kiểm tra do Phòng Giáo dục đào tạo tổ chức.

4.  Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo tinh thần vật chất cho toàn thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên của Trường.

5. Trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh theo quy chế của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – đào tạo, và các văn bản có liên quan khác của Sở Giáo dục Thành phố và của UBND Quận 1.

     

 

Tác giả: Trường BDGD

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87