Chào mừng đến với Website Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục
Chủ nhật, 4/4/2021, 11:11
Lượt đọc: 137

Tập huấn – Bồi dưỡng Module 3

Tập huấn – Bồi dưỡng Module 3 chương trình Giáo dục phổ thông 2018 “Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực”

Nhằm hỗ trợ giáo viên trung học cơ sở triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021, Phòng Giáo dục- Đào tạo Quận 1 đã tổ chức triển khai tập huấn – bồi dưỡng Module 3 dành cho giáo viên các trường trung học cơ sở với các nội dung chính:

- Giới thiệu các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Quy trình 07 bước trong kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

- Quy trình xây dựng đề kiểm tra.

- Tìm hiểu các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong dạy học, giáo dục học sinh.

- Một số công cụ đánh giá: câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, sản phẩm học tập, hồ sơ học sinh, bảng kiểm, rubrics, thang đo.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng Kế hoạch bài dạy (có sử dụng các phương pháp đánh giá và các công cụ đánh giá).

Buổi tập huấn đã đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗi giáo viên; đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Hình ảnh tập huấn – bồi dưỡng Module 3

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87