Chào mừng đến với Website Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục
Thứ ba, 7/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 295

Tài liệu tham khảo liên quan hướng dẫn thực hiện CTGDPT2018

Đáp ứng như cầu của rất nhiều thầy cô về việc tham khảo và chia sẻ các video liên quan đến hướng dẫn thực hiện CTGDPT2018

Đáp ứng như cầu của rất nhiều thầy cô về việc tham khảo và chia sẻ các video liên quan đến hướng dẫn thực hiện CTGDPT2018. 

Các thầy cô có thể đăng ký (subscribe) kênh Yotube để cập nhật các video mới nhất. 

 

1. CTGD THCS - Những điểm cần lưu ý

https://www.youtube.com/watch?v=nOw968npP3o

 

2. CTGD THCS - Hướng dẫn xây dựng KHGD nhà trường

https://www.youtube.com/watch?v=Eu4C_7Bs5vY

 

3. CTGD THCS - Hướng dẫn hoạt động Tổ/Nhóm chuyên môn

https://www.youtube.com/watch?v=T_kbH0xA3ZQ

 

4. CTGD THCS - Minh họa sinh hoạt Tổ/Nhóm chuyên môn 

https://www.youtube.com/watch?v=ft6a0BpFVcU

https://www.youtube.com/watch?v=qbn1fHUmOws

https://www.youtube.com/watch?v=NmErr6VtTdY

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87